Cenník

– cenu Vám vypracujeme na základe Vašich individuálnych požiadaviek, každá spoločnosť a podnikateľ má určité špecifiká, ktoré sú zohľadnené pri tvorbe ceny (neplaťte za služby, ktoré nepotrebujete)
– daňové priznania pre stálych klientov zdarma
– poradenstvo pre stálych klientov zdarma